چه کسانی حسرت می‌خورند که خودشان نیستند؟

اگر هنوز حسرت معروف شدن به دلتان مانده و دوست دارید یک شخصیت معروفِ سینمایی یا تلویزیونی - حالا در هر نقشی؛ بازیگری، مجری‌گری...- باشید، این قسمت مصاحبه همشهری جوان با مجریِ معروف تلویزیونی را بخوانید.

آزاده نامدار در پاسخ به سؤالِ همشهری جوان، جوابِ جالب و قابل تأملی می‌دهد و حرفِ دلِ همه شخصیت‌های معروف‌ دنیا را می‌زند. جوابِ این مجری نام‌دار را بخوانید تا متوجه باشید که چهرهای مشهور چقدر حسرتِ من و شما را می‌خورند؛ که می‌توانیم خودمان باشیم!

/ 2 نظر / 23 بازدید
یلدا

شهرت همیشه دردسر به همراه داره اما بعضی ها داشتن شهرت رو به آرامش ترجیح میدن و عده ای بالعکس موفق باشید

شاليزه

زياد حرفهاي اين نامداري را جدي نگيريد ا