عقل چراغ است نه صراط؛ نابغه‌ترین افراد راه‌شناسند نه راه‌ساز

عقل چراغ است نه صراط. از عقل صراط‎سازی برنمی‎آید، عقل یک چراغی است و می‎آید می‎فهمد، موضوع و محمول در اختیار عقل نیست، و لو عقل آفتاب هم باشد از آفتاب هیچ کاری ساخته نیست، آفتاب که مهندس نیست، آفتاب که صراط نمی‎سازد، هر چه انسان نابغه و باهوش باشد او تنها راه را می‎تواند بشناسد و نمی‎تواند راه‎سازی کند. (حضرت آیت‌الله جوادی)

منبع: رسا

/ 0 نظر / 30 بازدید