شبهه: این همه حج و عمره گزاری تنها  به صود وهابی‌ها خواهد بود و خشاب تکفیری‌ها را برای ضربه زدن به شیعه پر می‌کند؟

پاسخ:

1. وهابی‌ها آن قدر پول نفت دارند که محتاج پول حج و عمره نیستند.

2. اگر ما هم سهمیه حج و عمره خود را رها کنیم، دیگر کشورها از آن سهمیه بهره‌مند می‌شوند، پس در هر حال، پول حج و عمره در جیب سعودی‌ها می‌رود.

3. اگر ما حج و عمره نگزاریم، صدای اسلام ناب در همایش عظیم حج خاموش می‌شود و سعودی‌ها، سنی‌ها را وهابی می‌کنند!

4. ضمن اینکه مکه و مدینه معنویت عظیمی به ما می‌دهد.

 

منبع: وبلاگ باز باران